bất động sản - Mua bán nhà đất

Nhà đất vip

Mức giá: 7 tr

Diện tích: 108 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 05-03-2020

Mức giá: 8.0 tr/m2

Diện tích: 2164 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-02-2020

Mức giá: 3.1 tỷ

Diện tích: 122.5 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 04-03-2020

Mức giá: 640 tr

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-01-2020

Mức giá: 7 tỷ

Diện tích: 340 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-01-2020

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 8.0 tr/m2

Diện tích: 2164 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-02-2020

Mức giá: 640 tr

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-01-2020

Mức giá: 3.1 tỷ

Diện tích: 122.5 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 04-03-2020

Mức giá: 7 tr

Diện tích: 108 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 05-03-2020

Mức giá: 7 tỷ

Diện tích: 340 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-01-2020